İttihat Ve Terakki

Reval Görüşmeleri

Reval Görüşmeleri

 

Kanun-u Esasi, 1876 senesinden beri mahfuz olduğu karanlık inzivagahında o kadar olgunlaşmıştı ki birden bire Makedonya havalisinde, büyük devletlerin Türkiye’den ayırmak istedikleri o mıntıkada kopan bir fırtına o olgun meyvayı Terakki ve İttihat Cemiyeti’nin kucağına düşürüvermişti.

Bunun böyle olabilmesine sebebiyet veren en son hadise Reval Mülakatı idi. 9 Haziran 1903 tarihinde İngiltere Kralı yedinci Edvard ile Rusya Çarı Nikola Revalde buluşmuşlardı. Bu mülakatta hükümdarlarla nazırları arasında Makedonya meselesi müzakere edilerek bu işin müşterek cebri bir hareketle hallolunması kararlaştırılmıştı. Makedonya hakkında verilen bu kararda artık Türkiye’nin fikri bile sorulmayacaktı. Makedonya’da tam bir muhtariyet-i idare tesis edilecek ve bu suretle Almanya ve Avusturya devletlerinin Balkanlardaki nüfuzlarına karşı bir set çekilecekti.

Bu haber Türk vatanperverleri arasında ve bilhassa orduda şayi olunca büyük bir heyecan ve endişe husule gelmişti. Çünkü kanlar akıtılarak ele geçirilmiş ve kanlar akatılarak o zamana kadar muhafaza edilmiş olan koca bir memleket elden gitmek üzere bulunuyordu. Bu olduğu taktirde devletin inkırazı muhakkak olduğu gibi Osmanlı Devleti yeniden küçük dürülecekti. Çünkü devletler Türkiye’nin kendi işlerini kendi eliyle halletmeğe muktedir olmadığını ilan ediyorlardı.

O zaman ki İngiliz Sefirinin hatıratında yazılı olduğu vechile “haklı ve şayan-ı takdir hislerle meşhur olan” Türk vatanperverleri, dahilde ıslahat yapmağa ve harice karşı mukavemet göstermeğe muktedir olmayan bir hükûmet ve onun zalim menbası olan Abdülhamid istibdadını kökünden kazmağa tamamiyle azmetmişlerdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!