27 Mayıs’dan 12 Eylül’e

Saraçoğlu Mahallesi’ndeki Devlet Konutları

SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NDEKİ DEVLET KONUTLARI

Saraçoğlu Mahallesi Cumhuriyet Dönemi’nde devlet konutu olarak yapılmıştır. Devlet konutları olarak yapılmış bu konutlara baremde en küçük memurlardan başlayarak yukarıya doğru memurlar istifade edebilirlermiş fakat iş böyle olmamış. En yüksek baremde olanlar ve hatırlı olanlar bu evlere yerleşmişler ve bu evleri sanki miras gibi çocuklarına da bırakmışlar. Küçük maaşlı memurlar oraya girememiş Av. Cemal Öztürkler’i çağırdım. Kendisi asker kökenli bir arkadaşımdı. Saraçoğlu mahallesini, bu evlerin statüsünü, incelenmesini ve araştırmasını ve şu anda bu evlerde oturanların durumlarını da tespit etmesini rica ettim. Cemal Öztürkler bu araştırmayı yaptı ve bana rapor etti. Devlet konutlarından ancak o beldede evi olmayanlar yararlanabilirler ikincisi en düşük baremden başlamak üzere yukarıya doğru sıralanabilir oysa bu evlerde oturanlar Ankara’da evlerini satarak İstanbul’da ev almışlardır. Böylece statüye uygun bir durum ortaya koymuşlar. Bunu Başbakanlık Müsteşarı Alpaslan Türkeş’e bildirdim ve bu işin takibini arz ve teklif ettim. Kendisi İç İşleri Bakanlığı’na talimat vererek durumu inceletti. O da aynı sonuca ulaştı. Bu sefer İç İşleri Bakanlığı tarafından mahalle sakinlerine tebligat yapıldı: Devlet konutları mevzuatına göre halen oturduğunuz konutta oturmaya devam etmeniz imkansız görüldüğünden bir ay içinde evinizi terk etmek üzere hazırlığınızı yapmanız rica olunur.
14’ler 13 Kasım 1960’ta yurt dışına gönderildik. Saraçoğlu sakinleri o akşam faşistler gitti, kurtulduk diye bayram etmişler. Onlara göre hakkı savunmak, adaleti yerine getirmek faşistlikti. Tabi herkes yerinde kaldı, kimse evden çıkmadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!