İttihat Ve Terakki

Şûrâ-yı Ümmet Gazetesi’nin Kapatılması ve Ali Kemal’in Ortaya Çıkması

Şûrâ-yı Ümmet Gazetesi’nin Kapatılması ve Ali Kemal’in Ortaya Çıkması

 

Bu hadiseler, İttihat ve Terakki’nin, Meşrutiyet’in ilanından sonra memlekette tutunmak için icap eden tedbirleri almayı ihmal etmiş olduğunu göstermeğe kafidir. Vilayetler, Cemiyete karşı bu suretle hareket ederken İstanbul efkâr-ı da gittikçe daha ziyade cemiyet aleyhine dönüyordu. Cemiyetin naşir-i efkârı olan Şûrâ-yı Ümmet’ gazetesi hükümet tarafından kapatılıyordu. Ne mal olduğu ta cemiyetin ilk tesis zamanlarından bilinen Ali Kemal en menfur bir tarzda cemiyete hücum etmek cesaretini gösterebiliyordu. Ali Kemal’in kim ve ne tiynette bir adam olduğunu Türk efkâr-ı umumiyesi o zamanlarda tabii bilemiyordu. Gazetesindeki hücumlarından dolayı Dr.Bahaeddin Şakir Bey’le Ali Kemal arasında dava çıkınca Ali Kemal hakkında Baha Bey’in söylediği sözler Türk efkârında hayretle karşılanmıştı. Hatta bazı İttihat ve Terakki klüplerinden İstanbul Heyet-i Merkeziyesi’ne gönderilen mektuplarda deniliyordu ki:

“Sırf vatanın menafiini muhafaza ve temin için Ali Kemal Bey’le aralarında çıkan davanın ikinci muhakemesinde teşhir eylediği muhim hakikatler ile merkumu kendi taraftarları da dahil olduğu halde Osmanlı milletine tanıttırmasından dolayı Bahaddin Şakir Bey kardeşimize kulübümüz namına bilhassa teşekkür eder ve ifade kudretinden, fikir metanetinden dolayı kendisini tebrik ederiz..

Diğer bir mektupta Doktor Bahaddin Bey’e şunları yazılıyordu:

“Sizi bahusus Ali Kemal gibi milletin bir kısmının teveccühlerine mazhar olan engerek yılanlarının mülevves mahiyetini bütün pislikleriyle meydana koyan seni, bütün milletle beraber tebrik eder ve minnettarlık hislerimizi arz ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!