Sol İçi Şiddet

TKP/ML TİKKO – BOLŞEVİK PARTİZAN ÇATIŞMASI

TKP/ML TİKKO – BOLŞEVİK PARTİZAN ÇATIŞMASI

TKP/ML TİKKO’nun 1981’de yurtiçinde yapılan ikinci konferansından sonra örgüt içerisinden bir grup ayrılarak “Bolşevik Partizan” diye yeni bir çevre oluşturdu. Ayrılan grup merkez kanadın savunduğu Mao Zedung’un görüşlerini karşı–devrimci çizgi olarak görüyordu. “Bolşevik Partizan” AEP çizgisinde bir dünya görüşünü savunuyordu. TKP/ML Merkez kanadı ayrılanları “mülteci hizbi” olarak suçladı. Merkezcilere göre “Bolşevik Partizan Troşkist kırması dogmatik revizyonist yapıdır” İki kanat arasındaki mücadele daha sonra sol içi şiddete dönüştü. Her iki grup da birbirlerini “devrime ihanetle” suçladı. TKP/ML merkez kanadı Bolşevik Partizan’ı muhatap almama faaliyetini engelleme yönelimine girdi. Bolşevik Partizan grubunun yurtdışı kökenli oluşundan dolayı bu yönelim yurtdışında somuta dönüştürüldü. Ellerinde kalan malzemelerin geri alınması amacıyla saldırılar düzenlendi. Bir çok elemanı, taraftarı dövüldü. Derneklere sokulmadı. Miting ve gösterilere alınmadı. Evler ve dernekler basılarak çeşitli malzemeler geri alınmaya çalışıldı.88
TKP/ML, Bolşevik Partizan’a karşı uyguladığı şiddet pratiğini 1988’de TKP/ML Konferans kanadından ayrılan Devrimci Partizan’a da uyguladı. TKP/ML’nin Bolşevik Partizan’a uyguladığı şiddetin tarihçesiyle ilgili Bolşevik Partizan’ın Türkiye’de yayınlanan legal yayın organı “Yeni Dünya İçin” dergisinin Haziran 1993 tarihli 9. sayısında “TKP/ML başkalarına karşı savundukları doğruları, kendileri söz konusu olduklarında görmüyor!” başlıklı yazıda şöyle anlatılmaktadır:
TKP/ML’nin geçmiş pratiği oportünist bir pratiktir. Rezilce bir pratiktir. Partizan teoride; “Toplumun hangi kesiminden olursa olsun devrimcilerin, demokratların birbirine şiddet kullanmasına yada bu yönlü bir girişime şiddetle karşıdır” düşüncesini savunmasına rağmen, o, geçmişte pratikte devrimcilere karşı fiilen şiddete başvurmuş, bunu uygulamıştır. Bunu ispatlamaya çalışalım:
– Mesela TKP/ML, 1976 sonlarında, parti içinde çıkan KK hizbine karşı düşmanca bir tavır almış, ona yaşama hakkı tanımamaya çalışmış, fiilen şiddet uygulamıştır.
– Mesela daha sonraki yıllarda, TKP/ML, kendi içinden çıkan Kır Kaçkını hizbinin elinde kalan malların ve değerlerin alınması için Merkez Komitesi 9. Toplantısında gerektiğinde şiddet kullanarak bunların alınması yönünde karar almıştır.
– Mesela TKP/ML, 1981 yılında TKP/ML–TKP/ML(B) ayrılığından sonra. Bolşevik Partizan’ın elinde kalan malları ve değerleri bahane ederek fiilen saldırmış, devrimcilere karşı–devrimci şiddet uygulamıştır. Bu karşı–devrimci saldırılar sonucu bir dizi Bolşevik Partizan taraftarı yaralanmıştır. Ayrıldıktan sonra özellikle yurt dışında Bolşevik Partizan taraftarlarının evleri, dernekleri basılmış, ortak yaratılan değerlere bizzat silah zoruyla el konulmuştur. Yine yurtdışında bir dizi Bolşevik Partizan taraftarı, sempatizanı öldürülürcesine dövülmüş, hastanelik edilmiştir. Yine yurtdışında bir dizi eylemde Bolşevik Partizan taraftarlarına fiili saldırılar yapılmış. Karşı–devrimci şiddet uygulamıştır. Bunların hepsi belgeli, ispatlı gerçeklerdir. Bunların hepsi devrimci kamuoyunun bilgisi dahilindedir.
– Mesela TKP/ML, daha sonraki yıllarda da kendisinden ayrılan “Maoist Kanat”a da saldırılar yapmıştır. Karşı–devrimci şiddet uygulamıştır.
– Mesela TKP/ML kendisinden ayrılan Devrimci Partizan’a karşı da bir dizi saldırı da bulunmuş, şiddet uygulamıştır.
– Mesela TKP/ML, yine kendisinden ayrılan DABK’a karşı bir dizi tehdit ve saldırıda bulunmuştur.
İşte TKP/ML’nin geçmiş pratiği böyledir.TKP/ML’nin geçmiş pratiği, devrimcilere karşı bir dizi saldırıyla doludur. TKP/ML’nin geçmiş pratiği,devrimcilere karşı–devrimci şiddet uygulayan bir pratiktir. TKP/ML’nin pratiği, teoride savunduğu görüşlerle taban tabana zıttır. Onun teorisi ile pratiği tam bir uyumsuzluk içindedir.
TKP/ML, teoride devrimciler ve devrimci örgütler arasında şiddeti “ilkesel” olarak reddederken, diğer taraftan özellikle kendi içinden çıkan örgütlere karşı şiddet uygulayan ve bunu savunan bir örgüttür.
Başkalarının hatalarına karşı “ilkeli” kendi hatalarına karşı tutarsız tavır takınanlar, kendi kirli çamaşırlarını gizlemeye çalışanlar, yarın başka bir ortamda başka bir gruba şiddeti uygulamayanlar ve savunanlar olacaklardır.
TKP/ML eğer gerçekten, şiddetin halk içindeki çelişkilerin çözümü için kullanılmasının başta halka zarar vereceğini, düşmana yarar sağlayacağını düşünüyorlarsa: Neden geçmişte devrimcilere karşı–devrimci şiddet uyguladığını açıklamak zorundadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!