Bektaşilik Erkanı

Vefaîlik

Vefaîlik

Tacü’l-Arifin Seyyid Ebu’l Vefa (500h./m.1107) tarafından kurulan bir tarîkattır. Tarîkat, Irak ve Suriye’de Türkmenler arasında yayılmıştır. On beşinci yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş olan bu tarîkatın Bektaşîlik içerisinde eridiği ve varlığını onun içerisinde devam ettirdiği iddia edilmektedir.
Vefaîlik Tarîkatı hakkında kaynaklarda fazla bir bilgiye rastlıyamıyoruz. Bu durum bize Vefaîliğin bir başka adla daha alınmış olabileceği ihtimalini düşündürüyor. Bazı kaynaklarda Vefailiğin Ahmed er Rifaî (577h./m.1182) tarafından kurulun Rifaîlik tarîkatıyla aynı olduğu da belirtilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!