Özel Dosyalar

Apocu Can Yüce: Haki Yoldaşın intikamı alındı.

Apocu Can Yüce: Haki Yoldaşın intikamı alındı.

“Beş Parçacı” Alaattin Kapan Apocu Karer’in katlinden sorumlu tutularak İskenderun’da Apocular tarafından öldürüldü.

18 Mayıs 1977’de Gaziantep’te öldürülen Apocu Haki Karer’in ölümünden, Apocular tarafından, “Beş Parçacılar” suçlanmıştı. Katillerinden birinin de Alaattin Kapan olduğu Apocu grup tarafından iddia edilmişti. Apocular Alaattin Kapan’ı öldürmek için önceden plan ve program hazırladılar. Hazırlanan plan uygulamaya sokulmuş, neticesinde Kapan İskenderun’da Apocuların önde gelen isimlerinden Kemal Pir’in önderliğinde bir grup Apocu militan tarafından öldürülmüştü. Kapan’ın öldürülmesini Apocular bir bildiri ile üstlendiler. Alaattin Kapan’ın öldürülmesiyle ilgili olarak olayın canlı şahitlerinden biri PKK militanlarından Mahmut Dilok “Haki Karer yoldaşın anısına” diye yazmış olduğu “Özgür Halk” dergisinin Mayıs 1998 tarihli 88. sayısında Karer’in katili olarak gördükleri Alaattin Kapan’ın öldürülmesiyle ilgili şunları anlatıyor:

Haki’nin Uludağ’daki cenaze töreni sonrası bölge kadroları olarak, bize düşen görevin ne olduğunu tartıştık ve Kemal Pir arkadaşın talimatıyla bir birim olarak harekete geçtik. Ne pahasına olursa olsun Alaattin Kapan’ı vurmalıydık. Bu oluşumun bütün ilişkilerini deşifre ederek, tamamen tasfiye etmek amacındaydık. Bunun için bir grup Adıyaman’a bir grup da İskenderun ve Adana için ayrıldı. Biz Antep’te kaldık. Alaattin Kapan bir süre sonra İskenderun’da Kemal Pir arkadaş öncülüğünde cezalandırıldı. Baki unsuru ise Antep’te cezalandırıldı. Bunların etkiledikleri çevreler de kendileriyle birlikte dağıldılar. Ben, Alaattin’e yönelik eylem peşindeyken yakalandım. Antep zindanında dokuz ay yattıktan sonra beraat ederek çıktım. Tabii bu olayın sonucu ilk zindan ve sorgu deneyimini de böylece edinmiş oldum.

 

9 Temmuz 1979 tarihli Aydınlık gazetesinde yayınlanan “Belgelerle ve Olaylarla Doğu’daki On beş Grup” adlı yazı dizisinde “Beş Parçacılar” adlı bölümde Apocular’la Beş Parçacılar arasındaki silahlı çatışmalara da değinilerek, Apocular’dan Haki Karer’in ölümüne misilleme olarak öldürülen Beş Parçacı Alaattin Kapan’dan da bahsedilerek şunlar yazılmıştı:

Bu olaydan bir süre sonra Gaziantep’te Apocular ile Beş Parçacılar arasında iki kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı bir çatışma çıktı.

Çıkan bir anlaşmazlık sonucu Beş Parçacılar Apocular’dan Haki Karer’i öldürdü. Buna misilleme olarak da Apocular Beş Parçacıların önderlerinden Alaattin’i iki gence İskenderun’da öldürttüler.

Apocular’la Beş Parçacılar arasındaki bu tartışmalar daha sonra devam etti. Her iki grup da birbirini provokatörlükle, MİT’in örgütü olmakla suçlayan bildiriler dağıttılar.

Bütün bu olaylardan sonra, zaten çok az etkinlikleri olan Beş Parçacılar dağıldı. Taraftarlarının bir kısmı Halkın Kurtuluşu’na geri döndü.

 

Apocu Can Yüce: “Haki Yoldaşın intikamı alındı.”

Apocu Can Yüce, Haki Karer’in katili dediği Alaattin Kapan’ın öldürülmesiyle ilgili şunları anlatıyor:

* Haki’nin intikamı alınmalı, evet. Bu, bütün grubun ortak düşüncesi ve dileği. Ama nasıl bir intikam? İntikamdan ne anlaşılmalı? İntikam kavramına nasıl bir anlam yükleniyor?

Evet, intikam var, intikam var! Bir köylünün, bir aşiret üyesinin bir intikam anlayışı ve pratiği var. Bir de devrimci sosyalist, ulusal kurtuluşçu bir hareketin intikama yaklaşımı var!

İntikam kavramını yeniden tanımlamalı; ideolojik, politik ve örgütsel, hatta felsefi bir içerik kazandırılmalı. Soruna dar, sığ ve basit yaklaşmamalı. Başkan böyle düşünüyor.

Bir şey daha düşünüyor ve kendi kendine soruyor: Haki Karer’i vuran Aleettin Kapan’ı vurmak, ajan provokatör grubunu dağıtmak… Evet salt bu, kendi başına, Haki’nin intikamının alındığını gösterir mi?

Evet, bunlar gerekli. Alaattin Kapan’ı cezalandırmak, grubunu dağıtmak, dar anlamda, Haki’nin intikamını almak anlamına geliyor. Bunlar grubun yüreğine su serpecek. Ama salt bu kadarla yetinirse, intikam salt bu eyleme indirgenirse şehidin anısına bağlılık son derece daraltılmış olmaz mı? Elbette!

Dar anlamda da Haki’nin intikamı alınmalı. Ancak bu, daha geniş bir düşünce ve yaklaşımın sadece küçük bir parçası olmalıdır. Apocular, kendi intikam anlayışlarını ve pratiklerini daha geniş bir tarihsel ve siyasal perspektife oturtmak durumundadırlar. Bu konuda ilkel köylü ya da aşiret intikamcılığı ile kendi intikam anlayışı arasına kesin ve net nitelik ve kapsam farklarını ortaya koymak zorundadırlar. Bunu da Haki Karer’in anısına verilecek karşılıkta somut olarak göstermeli ve anlatmalıdırlar!

PKK, tarihsel bir intikam hareketidir!” (Yüce, “a.g.e.”, s. 403.)

* Dar anlamda da Haki yoldaşın intikamı alındı. Günlerce, aylarca süren ısrarlı takip ve kocalama sonucu Alaattin Kapan cezalandırıldı; bu eylemden karısı yaralı olarak kurtulabildi. Bir iki önemli adamı daha cezalandırılan Sterka Sor tasfiye edildi. Bu, önemli bir başarıydı ve aynı zamanda daha ideolojik mücadele aşamasında devrimci şiddet konusunda önemli bir deneyimdi.( Yüce, “a.g.e.”, s. 406.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!