YAŞASIN 3 MAYIS!

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

3 Mayıs 1944 yılında Türk milliyetçilerinin, Türkçülüğün şahikası, mistik önderi Atsız Hoca önderliğinde tek parti diktatörlüğüne, milli şef rejimine, meydan okuyuşunun 76. Yıl dönümündeyiz.  

3 Mayıs 1944’te, 19 Ağustos 1981’de Mamak mahkemelerinde Türk milliyetçileri hak, hukuk, adalet diyerek tarih yazmışlardır, destan yazmışlardır.

3 Mayıs, tek parti diktatörlüğüne, istibdat rejimine, milli şef rejimine, despotizme, gayrımilli zihniyetlere, ideolojilere karşı milletin evlatları, milletin yiğitleri Türk milliyetçilerinin tarihe not düştüğü, destan yazdığı milli bir gündür.

Parti devleti tarafından “Milli Şef” ilan edilen İsmet İnönü’nün tek parti ve tek şef sistemine karşı çıkan Türk milliyetçileri, “Irkçılık-Turancılık” suçlamasıyla tabutluklara konuldular, işkenceler gördüler.

CHP diktası, Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü savunan Türk milliyetçilerini dış güçlere yaranmak için işkencelere tabii tutup, yargılamıştı. 

76 yıl önce 23 Türk milliyetçisi; inanmışlığın, adanmışlığın ve kararlılığın en mümtaz örneklerini dikta rejimine boyun eğmeyerek göstermiştir.

Tabutluklarda; Türk milliyetçilerine yapılan işkenceler, onların Türk vatanına bağlılıklarını ve sevdalarını asla azaltmamış, aksine kamçılamış, sağlamlaştırmış ve daha da derinleştirmiştir.

23 Türk milliyetçisi, Türk Milliyetçiliği ülkülerinden dolayı nice iftira ve isnatlara maruz kalmışlardır.

20. yüzyılın Kürşat’ı Atsız Hoca, parti – devlet rejimine, tek parti diktatörlüğüne boyun eğmedi, dik durdu, tarih yazdı.

3 Mayıs 1944’te yakılan meşale, Ülkücü yolumuza ışık tutmaya devam ediyor. 

3 Mayıs haktan, halktan ve hakikatten yana olanların inançlı ve kararlı duruşudur.

3 Mayıs zulme, muktedirlere, başkaldırma kültürüdür. 

Biz Türk milliyetçileri, tarihimiz boyunca diktalara, diktatörlüklere karşı çıktık, mücadele ettik. Ülkücüler ne diktalara ne diktatörlere boyun eğer!

1944’ten bu yana ‘tek parti rejimine, tek adam diktatörlüğüne hayır’ diyoruz.

3 Mayıs 1944, Türk milliyetçileri için tarihi öneme sahiptir. Türkçülüğün şahikası Nihâl Atsız, 3 Mayıs 1944’ü “Türk tarihinin gidişi üzerinde son derece tesirli” saymıştır.

Başbuğ Türkeş kumpasları, “Türkçülüğe yönelen haçlı seferleri” olarak görmüştü.

Türkeş bir konuşmasında şunları ifade etmiştir:

“3 Mayıs Türk milliyetçilerinin, Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.

3 Mayıs Türk milliyetçilerine yalan ve iftiralarda bulunanların kendi iftira ve yalanlarıyla boğulduğu gündür.”

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ ZULME BOYUN EĞMEDİLER, TARİH YAZDILAR, DESTAN YAZDILAR

3 Mayıs 1944’te Ankara sokaklarında binlerce milliyetçi genç, tek parti diktatörlüğüne meydan okumuştur. CHP diktatörlüğü resmi tebliğ yayınlayarak 1944 yılında Türkçüleri, vatan hainliğiyle, hükümeti devirmeye teşebbüs ile suçluyordu.

Devrin gayrimilli şefi, 19 Mayıs 1944 günü radyodan yaptığı kara nutukta husumet beslediği Türk milliyetçilerini, “cumhuriyet rejimini” yıkmakla itham ediyordu. Cumhuriyet sevdalısı milletin evlatlarını, “milli birlik düşmanı” olarak nitelendiriyordu. 

7 Eylül 1944 tarihinde Tophane’deki 1 Numaralı Örfi İdare Mahkemesi’nde 23 Türk Milliyetçisi “gizli cemiyet kurmak, nizam düşmanlığı yapmak, hükümeti devirmeye teşebbüs etmek” gibi akıl ve izan dışı suçlamalardan yargılandılar. Dava, İstanbul 1 Numaralı Örfi İdare Mahkemesinde görüşülmeye başlanmıştır. 29 Mart 1945’e kadar 65 oturum halinde sürecek olan meşhur “Irkçılık – Turancılık” Davası başlamıştır. 

İddianameyi tek parti diktatörlüğünün askeri savcısı Kazım Alöç, Çankaya Köşkü’nde İsmet İnönü’nün başkanlığında bir heyet ile ortak hazırladı.

Türk milliyetçileri Çankaya Köşkü’nde hazırlanan iddianame ile yargılandılar. 

Askeri Yargıtay büyük bir adalet misali vererek ve aynı zamanda milli şuurluluk göstererek, mahkemenin kararını bozmuş, dava dosyasını da 1 No’lu mahkemeden 2 No’lu mahkemeye sevk etmişti. 2 No’lu sıkıyönetim mahkemesinde görülen dava neticesinde bütün sanıklar beraat etmişlerdi.

Ancak, 31 Mart 1947 yılında gerçek hukukun temsilcileri tek parti rejiminin iddianamesini çöpe atan “hükümet darbesi diye bir şey yoktur” diyerek adil ve adaletten yana “beraat” kararını vermiştir.

 “Irkçılık-Turancılık Davası” Türk siyasî hayatında kara bir lekedir. 

ŞANLI TARİHİMİZ, DİKTALARA, DİKTATÖRLERE, DARBELERE KARŞI YAPILAN MÜCADELELERLE DOLUDUR

1944 yılında Türk milliyetçilerine kumpas kurdular. İddianameyi Çankaya Köşkü’nde hazırladılar. 12 Eylül 1980 sonrası açılan MHP ve “Ülkücü Kuruluşlar Davası’nın” iddianamesini de askeri savcı, Ülkücü düşmanı Nurettin Soyer Genelkurmay karargâhında, ordu içindeki mezhepçi “Saltık Çalışma Grubu” ile birlikte hazırlamıştı.

1944 yılında Çankaya Köşkü’nde, 12 Eylül sonrası Beşli Konsey-Evren–Saltık çalışma merkezinde Türk milliyetçilerine kumpaslar kurdular. 

Diktalarla, diktatörlerle, darbecilerle, cuntalarla, beşinci kol çevrelerle, iç ve dış mihraklarla, demokrasi düşmanlarıyla ve her türlü vesayetçilerle mücadele ede ede, dövüşe dövüşe bugünlere geldik.  

Biz Türk milliyetçileri, dik durmayı, zulme, kötülüğe ve kötü olana karşı direnmeyi, hak ve adalet uğrunda mücadele etmeyi haksızlıklara karşı çıkmayı, zalimlere başkaldırıyı Atsız Hoca’dan, Serdengeçti’den, Başbuğ Türkeş’ten, Muhsin Başkan’dan, şanlı tarihimizden, kahraman şehitlerimizden, Ülkücü geleneğimizden öğrendik.

TABUTLUKLARA   KOYDULAR, DARAĞAÇLARINDA ASTILAR

76 yıl önce 23 Türk milliyetçisi “tek parti diktatörlüğünde” tabutluklara kondu. 1500 – 2000 mumluk ampulleri tabutluklarda başlarına koydular.  36 yıl sonra bu sefer Amerikancı Kenanist rejim   yine Türk milliyetçilerini, Ülkücüleri tabutluklara koydu, 

MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası ile 3 Mayıs 1944 olayları nedeniyle yapılan yargılamalar arasında büyük bir benzerlik vardı. 1944 yılının ardından 37 yıl geçtikten sonra 19 Ağustos 1981’de Mamak’ta yapılan ilk mahkemede milliyetçiler yine benzer iddialarla suçlanmıştı.

Milliyetçi hareketin lideri Türkeş, bir ABD/NATO projesi olan 12 Eylül darbesine eğilmedi, küresel diktatör ABD’nin “Bizim Çocuklar” dediği “Beşli Çete’ye” cuntanın mahkemelerinde meydan okudu, masa başında hazırlanan yalanlarla, iftiralarla dolu 945 sayfalık düzmece iddianameyi, Mamak mahkemelerinde suratlarına fırlattı.

1944 yılında Sansaryan handa işkencecilerin “beyin tavası” dediği tabutluk işkencelerini gördük. 12 Eylül döneminde C – 5’lerde benzerlerini yaşadık.

C – 5 adlı özel işkence merkezlerinde işkencelerden geçirildik. Türkiye’nin dört bir yanında kurulan işkence merkezlerinde, 100 binden fazla Ülkücü, işkenceli sorgulardan geçirildi! Zindanlara dolduruldu. 

Türk mahkemelerinde, Türk milliyetçileri yargılanmaya kalkışıldı. İdamlardan geçtik, idamlarla yargılandık. Hücrelere, zindanlara tıkıldık.  Cezaevlerinde, işkence merkezlerinde öldürüldük. 

Ölümlerin kol gezdiği, kızıl namluların kan kustuğu, fırtınalı, zor yıllardan geliyoruz. Öldürdüler, intihar süsü verdiler; astılar, “bir sağdan bir soldan” dediler.

Vurulduk, kurşunlandık, bombalandık, asıldık, tabutluklara konduk, zulümlere maruz kaldık. 

1968 – 1980 arası 2100 Ülkücü hareket mensubu “Vatanım! Ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kızıl kurşun, kanımız aksa da zafer İslam’ın” diyerek şehit düştüler.

9 yiğidimiz, can ülküdaşımız, gardaşımız, dava arkadaşımız darağaçlarında şehit düştü. Onlarca dava arkadaşımız hapishanelerde şehit edildi

ŞEHİTLERİMİZE, DAVAMIZA, MİLLETİMİZE SADAKAT ŞEREFİMİZDİR

Alparslan Türkeş’in, Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Dündar Taşer’in, Ahmet Er’in, Gün Sazak’ın, Galip Erdem’in, Seyyid Ahmet Arvasi’nin, Abdurrahim Karakoç’un, Prof. Dr. Erol Güngör’ün, Prof. Dr. Necmetttin Hacıeminoğlu’nun, Nevzat Kösoğlu’nun, Ayvaz Gökdemir’in, Yücel Hacaloğlu’nun, Metin Tokdemir’in dava arkadaşları, ülküdaşları ‘hak, hukuk, adalet’ demeye devam edeceklerdir.

Ruhi Kılıçkıran’ın, Süleyman Özmen’in, Dursun Önkuzu’nun, Yusuf İmamoğlu’nun, Alparslan Gümüş’ün, Recep Haşatlı’nın, Yusuf Bahri Genç’in, Ercüment Yahnici’nin, Hikmet Tekin’in, Sacit Çeyiz’in, Mustafa Pehlivanoğlu’nun, Halil Esendağ’ın, Selçuk Duracık’ın, Ali Bülent Orkan’ın BİNLERCE ŞEHİT ÜLKÜCÜ’NÜN dava arkadaşları, Ülkücüler/Alperenler zulme, zulmedenlere karşı çıkmaya, muktedirlerin, zalimlerin canını sıkmaya, adaleti, hukuku, demokrasiyi savunmaya devam edecektir.

Ülkücülük, bizim onurumuzdur. Milletin hareketi Ülkücü hareket, bugünlere kolay gelmedi. İnandığımız hak dava için sevdası olduğumuz milletimiz, ülkemiz ve ülkümüz için çok ağır bedeller ödedik. Tarihimiz boyunca haksızlık ve zorbalığa sessiz kalmadık, zalimlerin önünde diz çökmedik, başımızı öne eğmedik. 

ÜLKÜCÜ HAREKET, TEK ADAM – TEK PARTİ REJİMİNE KARŞIDIR!

Ülkücüler, Ülkücülüğün gereği olarak otoriterizme, tek adam – tek parti rejimine karşı çıkmaya, demokrasiyi ve adaleti savunmaya devam edecektir. Bir ahlak, vicdan ve değerler hareketi olan Ülkücü hareket, parti devletine karşı adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürecektir.

Ülkücüler tarihleri boyunca otoriterleşmeye, otokratik siyasete, tek adam, tek parti zihniyetlerine, kamplaşmaya, cepheleşmeye, kutuplaşmaya karşı çıkmıştır. Vesayetten ve güçten yana değil, milletten, haktan ve haklıdan yana taraf olmuştur.

Türk milliyetçileri, Ülkücüler tarihleri boyunca İngiliz – Yahudi güdümlü, vesayetçi, bürokratik oligarşi ile mücadele etmiştir.  

Ülkücü hareket her zaman üstünlerin hukukunu değil; hukukun üstünlüğünü, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, sivil demokratik siyaseti savunmuştur. Milliyetçi/Ülkücü hareket 1970 yıllarda hayatın her alanında “Hak, Hukuk, Adalet, Milliyetçi Hareket” şiarıyla hareket etmiştir.

Can verilerek, kan verilerek, nice ağır bedeller ödenerek biriktirilen yüce değerlerin heba edilmesine hiçbir Ülkücü/Alperen izin vermez. Vermemelidir de.  Geleneği olmayanların geleceği olmaz. Kahraman şehitlerimiz ve ülkücü değerlerimiz geleceğimizin temelidir.

PARTİ DEVLETİ YENİLECEK, ADALET VE DEMOKRASİ KAZANACAKTIR

76 yıl sonra yine değişen bir şey yok ülkemizde. 76 yıl önce CHP diktası, 76 yıl sonra AKP otoriterizmi. 76 yıl önce İnönizm, 76 yıl sonra Erdoğanizm….

İnönü rejimi, Yassıada rejimi, 12 Mart rejimi, 12 Eylül rejimi, AKP/Saray rejimi. Değişen bir şey yok ülkemizde. İstibdat, otoriterizm, otokratik siyaset devam ediyor.

Tarih elbet bir gün kumpasları, dönen dolapları, çevrilen entrikaları, şantajları, tehditleri, boyun eğenleri, muhbirleri, dönekleri, yandaşları, yalakaları, ispiyoncuları, alkışçı şakşakçıları tek tek yazacaktır. 

Tarihimiz boyunca sistemle, güç odaklarıyla, vesayetçilerle mücadele ettik. Biat etmedik, diz çökmedik. Hilelere, tuzaklara, komplolara, senaryolara boyun eğmedik. NATO merkezli gladyo, statüko ve vesayetler karşısında geri adım atmadık. Millet adına daima direndik.

Tarih akıyor. Tarihin akışını değiştiremezsiniz. Parti devleti yenilecek, bu abluka dağılacak, “özgürlük, demokrasi ve adalet” diyenler mutlaka kazanacaktır.

YAŞASIN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜLKÜSÜ

23 Türk milliyetçisinin dava arkadaşları, ülküdaşları, onların öğrettiği yüce ülkü ve değerlerin ışığında adaleti, demokrasiyi savunmaya milletin adamları olmaya devam edeceklerdir. 

Tarihi öneme sahip, şan ve şeref dolu 3 Mayıs 1944 başkaldırısını bir kez daha Türk milliyetçiliğinin, Ülkücü hareketin olanca coşkusuyla selamlıyor, bugün aramızda olmayan, Hakk’a yürüyen, sonsuzluğun sahibine kavuşan tarihi şahsiyetleri, dava büyüklerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 

YAŞASIN  3 MAYIS! 

KAHROLSUN İSTİBDAT!

KAHROLSUN HER TÜRLÜ DİKTATÖRLÜK VE DİKTATÖRLER! 

YAŞASIN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜLKÜSÜ VE HAREKETİ! 

YAŞASIN ÜLKÜCÜ HAREKET!

YAŞASIN TÜRK MİLLETİ! 

YAŞASIN TÜRKİYE!

error: Content is protected !!