İbrahim Temo’nun Son Gelişmeleri Anlatan Bir Mektubu

İbrahim Temo’nun Son Gelişmeleri Anlatan Bir Mektubu

 

Hadiseler artık bu fedailiklere hacet bırakmayacak bir suretle birbirini takip ediyordu. Paris bu hadiselerden ancak dolayısıyla haberdar oluyordu. Mesela Köstence’de bulunan İbrahim Temo Bey, Paris’e gönderdiği bir mektubunda diyordu ki:

“Şimdi Ohri’den bir mektup aldım. Bir Hristiyan vasıtasıyla gönderilen bu mektupta deniliyor ki: İşler mihveri matlubunda gidiyor. Bize iltihak etmeyenleri tazyik ediyoruz. Hocalarımızın ve ağalarımızın yüzde altmışı bizimle beraberdir. Ahali heyecan içindedir. Herkes hükûmetten bizardır. Zabitlerimizin pek çoğu hareketimize iştirak etti. Şimdilik defterde dahil bulunanlar yalnız bizim kazada altı yüzü tecavüz etti.

Ahali, alenen hükûmete karşı düşmanlık göstermekten çekinmiyor. Şimdiye kadar Abdülhamid hükûmetinin emriyle üzerimize asker sevkedilmedi. Fakat her halde bir müsademe olması bekleniyor. Köylerde de gittikçe taraftar kazanmaktayız. Karışıklık gittikçe ilerliyor. Vaziyetin nasıl bir netice vereceği pek kestirilemezse de Kosova Vilayeti, ezcümle Debre ve Elbasan Sancakları da iştirak ederse muvaffakıyetimiz mutlaktır. Çünkü Toskalık ciheti zaten hazırdır.”

Ben vasıta buldukça o taraflarda ara sıra teşvikattan geri durduğum yoktur. Vasıtasını bulursanız onlara nasihat ediniz. Türklük, Arnavutluk filanlık fikirlerini ortaya sürmesinler, sırf sosyal fikirler yürütsünler. Mühim bir şey varsa yazınız, tembellik etmeyiniz. Bu sırada faal olmanız lazımdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!