Sakka ve İçki Meselesi

Sakka ve içki meselesi

Sakka, cem törenlerinde su dağıtır. Su dağıtırken, “Ya Hüseyin” diyerek Hz. Hüseyin’in Kerbela’da susuz bırakılarak şehit edilmesini cemaata hatırlatır. Sonra o sudan bir miktarını cemaatın üzerine serper. Böylelikle cemaata Hz. Hüseyin’i hatırlatarak onları uyarır. Sakka’nın referansı Hz. Hüseyin’dir. Ancak bazı bölgelerimizde su yerine cem törenlerinde içki içildiği de bilinmektedir. Bunlar, Kırklar Meclisi’nde Kırklar’ın bir üzüm suyuyla sarhoş olduğu rivayetini kendilerine referans alıp içkiye bir nevi kutsallık izafe ederek içmektedirler. Bu durum aslında, eski Türk gelenek ve göreneklerinin cem törenlerindeki devamından başka bir şey değildir. Eski Türk gelenek ve göreneklerinde önemli bir yer tutan “kımız içme törenleri”nin cem törenlerine taşınmış bir halidir.
Bir kısım cem törenlerinde içki içilmesinin gelenek ve göreneklerden başka sebebleri de vardır. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki, doğal ve tabi yollardan “vecd” haline geçemeyen müridlerin bir nevi dopingle vecd haline geçmesi, sarhoş olmasıdır. Bu mânada bir kısım tarîkatlarda vecd haline geçişi kolaylaştırmak maksadıyla bazı uyuşturucu maddelerin kullanıldığı bilinmektedir.
Bektaşîliğe önemli ölçüde tesir eden Kalenderîler’de XIII. yy’da yaygın şekilde haşhaş yeme ve esrar içme adetlerinin olduğu belirtilmektedir. Vecd haline gelebilmek için uyuşturucu kullanma âdetinin Şamanizm, Zerdüştlik ve Hint dinlerinde çok eski zamanlardan bu tarafa yaygın olduğu ifade edilmektedir.
İçkinin, Bektaşîliğe Hristiyanlıktan da geçtiğine dair rivayetler vardır.  Son devir Bektaşî babalarından Galip Baba, içkinin Bektaşîliğe Hristiyanlardan geçtiğini ileri sürmektedir.
İçkiyle ilgili olarak Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavrı gayet açıktır. Hacı Bektaş-ı Veli, Makalât’ında içkiyle ilgili Kur’an ayetine atıfta bulunarak; “Bir kuyuya bir damla içki damlasa, o kuyunun suyunu bir kere boşaltsalar, dışarı dökseler, o suyun döküldüğü yerde ot bitse de o otu koyun yese, takva ehline göre o koyunun eti haramdır. Şunun içindir ki, içkinin haramlığı ve murdarlığı şeytan fiilindendir.” demektedir.

One thought on “Sakka ve İçki Meselesi

  • Mayıs 10, 2021 tarihinde, saat 12:14 am
    Permalink

    Her fırsatta Sağ kesime “haramzadeler” “kul hakkı yiyorlar” “bunların her şeyi haram” diye iftira atan kansız sözde Alevi özde Ermeniler buyrun cevap yazın. Putlaştırdığınız Hacı Bektaşı Veli Hazretleri dahi sizin ne utanmaz insanlar olduğunuzu eserinde yüzünüze çarpmış.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!