Âhilik

Âhilik Asıl adı Şeyh Nâsırûd-din Mahmud el-Hoyî olan Âhi Evren tarafından kurulan Âhilik Teşkilatı,...

Şiilik

Şiilik Bektaşîliğe etki eden faktörlerin başında Şiilik gelir. Bektaşîlik bünyesinde önemli bir yer...

Niyaz

Niyaz Bektaşîlik ve Alevîlikte niyaz önemlidir. Mürşide ve Dedeye yapılan niyaz Bektaşî olmayanlar...

Aşura

Aşura Muharremin onuncu gününe “aşura” denilir. Türkiye'de aşura veya aşure denilince; akla bakla, nohut,...

Zikir

Zikir Kelime olarak hatırlamak manasına gelen zikir, tasavvuf ıstılahında Allah'ı hatırlamak anlamındadır....
Sayfa 1 / 2